گالری تصاویر

تصاویر محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت تصا

بازوهای الکترودگیر و ادوات خطوط ذوب

بازوهای الکترودگیر و ادوات خطوط ذوب

فرز CNC دروازه‌ای

فرز CNC دروازه‌ای

فرز CNC دروازه‌ای مجهز به محور چهارم

فرز CNC دروازه‌ای مجهز به محور چهارم

تجهیزات حفاری نفت و گاز

تجهیزات حفاری نفت و گاز

قطعات و تجهیزات

قطعات و تجهیزات

چرخ دنده‌های شانه‌ای

چرخ دنده‌های شانه‌ای

تماس

تلفن: 4-03133878471 و 03133863435
فکس: 03133871403
ایمیل: info<at>tesa-co.com